در این صفحه نمونه تدریس اساتید برای شما بارگذاری شده است امیدواریم بتوانیم شما را در رسیدن هرچه بیشتر و سریعتر به مراحل بالای تحصیلی یاری کنیم

 

مکانیک آماری پیشرفته

نمونه تدریس و تحلیل سوال مکانیک آماری پیشرفته
استاد مربوطه:مرتضی خورسندی

مکانیک کوانتوم پیشرفته

نمونه تدریس و تحلیل سوال مکانیک کوانتوم پیشرفته
استاد مربوطه:سلیمان فتح اله زاده

مکانیک کوانتوم ارشد

نمونه تدریس و تحلیل سوال کوانتوم ارشد
استاد مربوطه:مرتضی خورسندی

الکترومغناطیس

نمونه تحلیل سوال الکترومغناطیس
استاد مربوطه:مرتضی خورسندی

ترمودینامیک

نمونه تحلیل سوال ترمودینامیک
استاد مربوطه:مرتضی خورسندی

فیزیک مدرن

نمونه تحلیل سوال فیزیک مدرن
استاد مربوطه:مرتضی خورسندی

گرامر زبان انگلیسی

نمونه تدریس و تحلیل سوال گرامر زبان انگلیسی
استاد مربوطه:دکتر آیدا فرزانه

دنیای فیزیک

دنیای فیزیک ویدیو و مطالب جذاب دنیای فیزیک حتما این قسمت را مشاهده کنید